ALGEMENE VOORWAARDEN

"De speler" enerzijds en "tennisschool SOOF" anderzijds, komen overeen als volgt:

Artikel 1.

De speler geeft hierbij opdracht aan Tennisschool SOOF, gelijk Tennisschool SOOF van de speler in opdracht aanneemt, om ingaande gedurende periode van 5, 6  à 20 weken (jeugd en volwassenen) gedurende 1 (zegge één) uur, 1,5 (zegge anderhalf) uur en/of 2 (zegge twee) uur aan de leerling tennisles te geven op het tennisplein in Metallic Tennis & Padel te Pelt (en/of in de tennishal van Lommel Optisport). De lessen worden in opvolgende weken gegeven met uitzondering van schoolvakanties en officiële feestdagen.

Artikel 2.

Tennisschool SOOF heeft recht op een vergoeding groot: (zie tabblad prijzen), voor de volledige trainingsperiode, inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting. De lessen bestaan uit 5, 6 en 20 weken. Het lesgeld dient voor aanvang van de eerste tennisles aan tennisschool SOOF te zijn betaald.

Artikel 3.

Indien lessen uitvallen door onwerkbaar weer, door de slechte toestand van de baan, door ziekte van de leraar of door een andere aan de trainer toe te rekenen oorzaak, dan zullen die lessen alsnog worden ingehaald in hetzelfde tennisseizoen en op een door Tennisschool SOOF vast te stellen tijdstip na overleg met de speler(s). Indien het veld tijdens de les onbespeelbaar wordt door slecht weer (te bepalen door de trainer), dan is het totaal gegeven lestijd bepalend. Bij minder dan 50% van de gegeven lestijd wordt de les later ingehaald (trainingsmoment onderling afgesproken met speler(s) en tennisschool SOOF). Bij meer dan 50% van de lestijd wordt deze les als gegeven gerekend.

Artikel 4.

Indien de speler privéles volgt en door ziekte/blessure niet kan deelnemen aan de tennisles, dient het een doktersattest bij tennisschool SOOF binnen te brengen. Er wordt dan een inhaalmoment voorzien door Tennisschool SOOF. In alle overige gevallen dat een privé- en/of groepstraining niet doorgaat door de afwezigheid van de speler in kwestie, wordt de les als gegeven beschouwd.

Artikel 5.
Gemiste tennislessen worden enkel onder volgende strikte voorwaarden terugbetaald:

  • De tennisles kon niet doorgaan omdat de trainer afgemeld heeft en de les kan niet ingehaald worden.
  • Je bent geblesseerd en kan adhv een doktersbriefje bewijzen dat je minstens 6 aaneensluitende weken geen trainingen mag volgen. Deze weken hoeven niet allemaal trainingsweken te zijn maar ze moeten wel aaneensluitend zijn. 

Artikel 6.

De speler kan niet van de trainer verlangen dat deze aan een door de speler aangewezen "derde" lesgeeft in geval van verhindering van de speler.

Artikel 7.

De speler draagt zelf zorg voor het door hem benodigde racket, kleding en tennisschoenen. Enkel indien de speler pas gestart is met tennissen en dus nog geen eigen tennisracket heeft aangekocht wegens te weinig kennis hiervan, kan hij/zij de eerste tennisles een tennisracket lenen van tennisschool SOOF. De speler laat dit op voorhand weten aan de trainer.

Artikel 8.
Voor de start van de tennisles(sen) beschikt de speler over een lidmaatschap bij Metallic Tennis & Padel, aangevraagd via https://www.metallic-overpelt.be/onze-club/lid-worden-attest-mutualiteit/ .

Artikel 9.
Het is tennisschool SOOF toegestaan om beeldmateriaal op sociale media te plaatsen van de lessen, kampen en stages.